Welcome to Amaan hajj

บริการของเรา

เราบริการเพื่อทุกท่านได้สัมผัสความเป็นกันเองและคุ้มค่าราคาประหยัด บริการของเรา - รับจัดทัวร์ภายในประเทศ Domestic Tour และรับจัดทัวร์ต่างประเทศ Out Bound - รับจองโรงแรม, รีสอร์ท, สถานที่ท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว ทุกประเทศในราคาพิเศษ - รับจัดทัวร์หมู่คณะ ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาทั้งใน และนอกสถานที่ - รับจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ในองค์กร จัดกิจกรรม Rally ทุกประเภท อาทิ Walk Rally, Team Building, Car Raly, Boat Rally, Photo Rally, Tuk Tuk Rally, Subaru Rally, Bus Rally และจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ - เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อทำธุรกิจ - ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ พร้อมศึกษาดูงานบริษัทส่งออกนำเข้า - ท่องเที่ยว พร้อมศึกษาดูงานโรงเรียน - รับจัดเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษาอินโดนีเซีย ที่ประเทศอินโดนีเซีย - จัดแพ็คเก็จทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - จำหน่ายตั๋วเครื่องบินในประเทศ และต่างประเทศราคาพิเศษ - รับจัดกรุ๊ปผู้ไปประกอบพิธี ฮัจย์ และอุมเราะห์ บริการรถเช่ารถทุกประเภท (รถตู้ปรับอากาศ, และรถโค้ชปรับอากาศทุกประเภท) รับจัดกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ, ศึกษาดูงานต่างประเทศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากประเทศอินโดนีเซีย
Go to ฮัจญ์และอุมเราะห์

ฮัจญ์และอุมเราะห์

Amaan Hajj เราบริการพาท่านไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ ณ ซาอุดีอาระเบีย ราคาประหยัด แน่นวิชาการกับบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Go to บริการทัวร์

บริการทัวร์

บริการทัวร์อาเซียนและตะวันออกกลาง

Go to ศึกษาภาษาต่างประเทศ

ศึกษาภาษาต่างประเทศ

Amaan Hajj บริการด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษาอินโดนีเซีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย เรียนแล้วสนุกมีความเข้าใจง่าย ทักษะการเรียนรู้ขั้นเทพ

Go to ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมากมาย ที่จะตอบโจทย์กับผู้บริโภค สินค้าเสื้อผ้า อาหารฮาลาล จากอินโดนีเซีย

บริการฮัจย์ 2020 สำหรับผู้ที่จอง แพ็คเกจ วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จะได้รับแพ็คเกจทริปเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน ณ ประเทศ มาเลเซีย (ฟรี)

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ อามาน ฮัจย์
มอบความประทับใจ ความเป็นกันเอง และมีคุณภาพ

ประวัติบริษัท (Company Profile ) ห้างหุ้นส่วนจากัด อามาน ฮัจย์ (Amaan Hajj Limited Partnership) ประกอบธุรกิจด้านการประกอบพิธีฮัจย์ อุมเราะห์ ทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ตั๋วรถบัส เช่าเหมารถตู้ รถบัส ทำวีซ่าทุกประเภท จองที่พัก โรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล บริษัทตั้งอยู่122/39 ม.3 ต. เขาตูม อ. ยะรัง จ. ปัตตานี ทางบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ของสำนักงาน กรมฮัจย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบประกอบกิจกรรมฮัจย์เลขที่ 37/2560 ทั้งนี้บริษัทของเรา ยังให้บริการข้อมูลทางด้านเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกของลูกค้า โทร. 073 710594 แฟกซ์. 073 710594 E-mail :amaanhajj@gmail.com ได้จดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 09533560000060 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรมรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ อุมเราะห์ และบริการอื่นๆเกี่ยวฮัจย์อุมเราะห์ ทัวร์ประเทศอาเซียนและ ตะวันออกกลาง เพื่อได้บริการให้ผู้ไปแสวงบุญ ปฏิบัติอิบาดาดตามกระบวนการใกล้เคียงซุนนะห์อย่างถูกต้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาน ฮัจย์ ก่อตั้ง : 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท คณะผู้บริหาร : คุณมะห์ดี มะดือราแว (ประธานโครงการ) : คุณอาดัม : คุณ อาสมิง แจะอาแซ : คุณอัมรอน ตันหยงดายอ กรรมการและเลขานุการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามาน ฮัจย์ จึงก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจเป็นบริษัทฮัจย์คุณภาพ บริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ เรายินดีเสมอที่จะเติมทุกฝันให้เต็มไปด้วยความหมาย ทั้งผู้ไปแสวงบุญ การทัศนศึกษาเพื่อ เพิ่มพูนเสริมประสบการณ์ในการทำ งานและเพิ่มสีสันให้ชีวิตในทุกวันพักผ่อน จากทีมงานมากประสบการณ์ในวงการทัวร์ทั้งเส้นทาง ตะวันออกกลาง ประเทศ ซาอุดีอาระเบียน จอร์แดน อียิปต์ อินโดจีน และมาเลเซีย อินโดนีเซีย จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำ ให้ หจก. อามาน ฮัจย์ ได้รับ ความไว้วางใจจากแขกผู้มีเกียรติ ให้เราเป็นผู้ให้บริการนำ ทางท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ มากมาย โดยมีนักท่อง เที่ยว ผู้ไปแสวงบุญที่ติดต่อเข้ามาจากการลงโฆษณาตามสื่อ, Internet, หนังสือพิมพ์, การออกบูธในงานท่องเที่ยวต่างๆ หลังจาก นั้นได้ผูกพันการให้บริการ รวมถึงการแนะนำ ไปยังครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลใกล้ชิด.

TEAM

ทีมงานบริหาร Amaan Hajj

Mahdee Maduerawae

CEO | Manager

adam mideng

Development

ความประทับใจของลูกค้าของเรา

Latest news