มิถุนายน 12, 2019

แพ็คเกจทำฮัจย์ ปี 2020

Package A  200,000 บาท

พัก ณ Safwah Towers

ย้าย 3 ซูลฮิจญะห์ อาหารบุฟเฟ่ต์ โรงแรม วันละ 3 เวลา

Package B 185,000 บาท

พัก Abroad meridien hotel makkah

พักตลอดไม่ย้าย  (โรงแรม 5 ดาว) อาหารบุฟเฟต์ โรงแรม วันละ 3 เวลา

Package C  168,000 บาท

พักโซน Sulaimaniah

พักตลอดไม่ย้าย อาหารบุฟเฟต์ วันละ 3 เวลา

แพ็คเกจทั้งหมดนี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ + วีซ่า
  • ที่พัก มักกะห์ มะดีนะ
  • กระเป๋าฮัจย์ 1 ชุด
  • ผ้าคลุมสำหรับผู้หญิง เสื้อเจ็คเกตผู้ชาย
  • กิจกรรม ซียเราะห์ที่มักกะห์ มาดีนะห์
  • อบรม บรรยาย เกี่ยวกับฮัจย์ ตามกำหนดการ

หมายเหตุ :

  1. จองแพ็คเกจ วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ฟรี แพ็คเกจทริปเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน ณ ประเทศมาเลเซีย
  2. เสื้ออามานฮัจย์ 1 ตัว